Dringend verzoek van Natuurmonumenten: honden aan de lijn

Dinsdag 11 Augustus 2020
  • Honden zijn welkom als ze aangelijnd zijn (Rechten: Natuurmonumenten/Pauline Joosten)

Het is druk in de Drentse natuur. Natuurgebieden kampen met zwerfafval, vernielingen en met mensen die van de paden afwijken. Daarnaast is er overlast en schade van loslopende honden, onder meer op het Dwingelderveld. Natuurmonumenten doet daarom, samen met Staatsbosbeheer, het dringende verzoek om honden aan te lijnen.

Honden mogen mee voor een wandeling door een natuurgebied, maar meestal alleen aangelijnd (de paar hondenlosloopgebieden uitgezonderd).

Opjagen en aanvallen

Ook de meest trouwe honden hebben een jachtinstinct, waardoor ze wilde dieren kunnen opjagen en aanvallen. Reeën, hazen, dassen en sommige vogels bijvoorbeeld slaan op de vlucht wanneer ze zich bedreigd voelen.

Honden verstoren op die manier, vaak zonder dat hun baasjes het in de gaten hebben, nesten en jongen van dieren die het al moeilijk hebben. En ze zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Soms lopen dieren die op de vlucht slaan zich letterlijk dood op autowegen of tegen prikkeldraad.

Doodgebeten reeën en schapen

Honden bijten ieder jaar reeën dood, maar ook schapen die Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer inzetten bij het natuurbeheer. "Er zijn meerdere aanvallen geweest op schapen die we inzetten bij natuurbeheer", zegt Lian Flikkema van Natuurmonumenten. "We hebben een paar keer de begrazing moeten stoppen. De loslopende honden bemoeilijken het beheer van sommige plekken."

Ook voor andere recreanten kan een loslopende hond vervelend zijn, ruiters en hun paarden kunnen ervan schrikken. Daarom een dringend verzoek van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer: hou de hond aan de lijn. Boswachters en toezichthouders spreken eigenaren aan als hun hond losloopt waar dat niet mag. Ook kunnen ze een bekeuring uitschrijven voor het laten loslopen van een hond of het opjagen en verontrusten van wild.

Lees ook:

Contact
opnemen