Drentse wensen gehonoreerd in nieuw wolvenplan

Donderdag 24 Januari 2019
  • (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

Het nieuwe wolvenplan van de provincies is af. Daarin zijn alle Drentse wensen over hoe we om moeten gaan met de wolf als die zich hier vestigt, opgenomen. Er was al een wolvenplan, dat ging over zwervende wolven die nu geregeld ons land aandoen. Het nieuwe plan gaat daarnaast ook over wolven die zich hier vestigen.

Want dát de wolf zich gaat vestigen in ons land, daar zijn alle deskundigen het wel over eens. Of het dier zich in ons land met relatief kleine en versnipperde natuurgebieden kan handhaven weet niemand zeker.

Bescherming van vee
Een belangrijk punt in het plan is de bescherming van vee en de schadevergoeding voor vee dat door wolven wordt gedood. Twee speerpunten van de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet.

Veehouders zijn wettelijk verplicht om hun vee te beschermen en moeten daar zelf voor zorgen. Maar provincies kunnen er nu voor kiezen om boeren daarbij te helpen, of om ze financieel te ondersteunen als de boeren preventieve maatregelen nemen.

Dat is ook in het belang van de provincies zelf: als vee beter beschermd is, kunnen wolven minder slachtoffers maken en hoeft een provincie minder schadevergoeding te betalen. Ook kunnen wolven zo niet wennen aan het eten van het vee dat in hun territorium leeft en blijven ze zich hopelijk op wild richten.

Schadevergoeding
Zowel hobbyboeren als beroepsveehouders komen in het nieuwe plan in aanmerking voor schadevergoeding. In Drenthe is dat vooral belangrijk voor schapenhouders.

Ondanks de verplichting om zelf maatregelen te nemen, zal in elk geval tot 1 januari 2022 bij het verstrekken van een schadevergoeding niet worden gekeken of een boer zelf voldoende heeft gedaan om de wolf buiten te houden. De boeren krijgen op deze manier nog even de tijd om hun land wolfproof te maken.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wat we moeten doen als een wolf zich in een gebied vestigt kan per keer verschillen. In een gebied met veel bos en voedsel is er waarschijnlijk een andere aanpak nodig dan in landelijk gebied met weinig bos. In ieder geval moet het dier of moeten de dieren meteen gemonitord en gevolgd worden zodat je gerichte maatregelen kunt nemen.”

Doodschieten?
Meerdere politici en belangenorganisaties zoals LTO hebben zich de afgelopen tijd uitgesproken voor het beheren van het aantal wolven en versoepeling van regels rond afschieten van wolven. Ze zijn bang dat de wolf te veel overlast gaat veroorzaken. Het is nog niet duidelijk of op korte termijn een maximum wordt gesteld aan het aantal wolven dat in Nederland zou mogen leven. 

Jacht om het aantal wolven in stand te houden of om schade te voorkomen is op dit moment geen optie. Dat kan in de toekomst veranderen, maar daarvoor is wel internationale afstemming nodig. De wolf is sinds het verdrag van Bern een zwaar beschermde diersoort. Er is een beperkt aantal situaties waarin een wolf wel gedood mag worden. Dat mag als een wolf zich zonder aanleiding agressief gedraagt richting mensen of mensen met honden.

Als een wolf meerdere keren goed beschermd vee doodt en steeds een manier vindt om de preventieve maatregelen te omzeilen, mag een wolf uiteindelijk ook worden gedood. Maar dan moeten volgens Jumelet wel echt eerst alle andere mogelijkheden om de wolf buiten te houden zijn benut.

De nieuwe aanpak moet in 2022 worden geëvalueerd.

Door: Serge Vinkenvleugel

Contact
opnemen