Dertien acties op Bijenwerkdag in Drenthe

De wilde bijen hebben het moeilijk. Daarom zijn er op 15 en 16 maart diverse acties om deze insecten te helpen. Iedereen is welkom om mee te doen op de Bijenwerkdag.

Wilde bijen zijn onmisbaar, ze zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de bestuiving. De helft van alle 359 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen houden Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met Nederland Zoemt op 15 en 16 maart de Bijenwerkdag.

Bekijk ook dit filmpje:


Samen de handen uit de mouwen
Tijdens de Bijenwerkdag is er veel werk te doen in Drenthe. Op dertien locaties worden acties opgezet, iedereen is welkom om daar mee te helpen. Bijvoorbeeld bij het Duurzaamheidcentrum in Assen, waar de bijenheuvel afgerond wordt. Of bij OBS De Vijverstee in Vries, daar wordt een insectenhotel geplaatst en wilde bloemenplekken gecreëerd. Kijk op Nederlandzoemt.nl of NLdoet.nl voor alle locaties en meer informatie.

Bedreiging
De grootste bedreiging voor wilde bijen is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er op 15 en 16 maart bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Daarnaast worden bloemenmengsels gezaaid en struiken geplant om de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) te verbeteren.

Contact
opnemen