‘De wolf verjagen is geen optie’

Maandag 29 Augustus 2022
  • Gijsbert Six van Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (Rechten: RTV Drenthe)

De wens van LTO Noord om de wolf te weren in gebieden waar te weinig wild is, lijkt voorlopig niet haalbaar. "Het verjagen van de wolf is wettelijk niet toegestaan; de wolf is een zwaar beschermde diersoort", zegt Jaap Mekel, die sinds kort als Drentse wolvenconsulent schapenhouders adviseert over wolfwerende rasters. Ook Gijsbert Six van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders wijst erop dat verjagen en afschot wettelijk is verboden. "Je kan wel een oproep doen, maar het mag gewoon niet", zegt hij.

De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om het verlenen van toestemming voor beheer. In het wolvenplan van januari 2019 staat dat een wolf kan worden gedood als deze 'herhaaldelijk goed beschermd vee doodt en steeds manieren vindt om preventieve maatregelen te overwinnen'. Mekel: "Maar daar gaan een heleboel stappen aan vooraf. Het is een beetje gek om toestemming te vragen om de wolf te beheren in een persbericht."

Geen duidelijke definitie probleemwolf

Hoe vaak 'herhaaldelijk' is, wordt niet gedefinieerd in het wolvenplan. Sluitend bewijs dat een en dezelfde wolf meerdere keren door een goed geplaatst wolfwerend raster is gekomen, is er tot nu toe niet. Stappen in het wolvenplan die eerst moeten worden doorlopen voordat een wolf kan worden afgeschoten zijn 'het verbeteren van preventieve maatregelen en pogen de wolf negatief te conditioneren'. Een update van het wolvenplan is momenteel in de maak.

Volgens Six is er momenteel een koude sanering gaande onder weidebedrijven. "Ze stoppen ermee. Het is in de praktijk vrijwel niet te doen voor dit type bedrijven om de schapen te beschermen. Ze trekken het emotioneel niet meer. Ze gaan iedere ochtend met een knoop in de maag naar de schapen om te zien of er weer iets gebeurd is", aldus Six.

Schade beter monitoren

Volgens LTO Noord is de oorzaak van de reeks wolvenaanvallen van de afgelopen weken waarschijnlijk dat er te weinig wild is. "Het wildaanbod is eenzijdig waardoor de druk op de schapen groot is. Daarnaast lopen er ook nog veel schapen onbeschermd rond, zodat wolven leren dat schapen een gemakkelijke prooi zijn", zegt Six daarover. "Het wrange is dat juist LTO een fervent aanhanger is van het nulstandbeleid voor wilde zwijnen en edelherten." Drenthe hanteert momenteel in principe de nulstand voor grootwild vanwege de verkeersveiligheid.

Six noemt de situatie in Drenthe nijpend en zegt ook geen oplossing te zien. Hij pleit ervoor om een team aan te stellen dat de wolvenschade monitort. "Zodat we ervan kunnen leren en kunnen vaststellen wanneer we te maken hebben met een probleemwolf. Zonder goede rapportage van de schadegevallen is afschot van de wolf juridisch niet houdbaar", besluit Six.

Lees ook:

Lees ook:

    Contact
    opnemen