De vrolijkste dassenfamilie van Drenthe

Zaterdag 21 December 2019
  • Dassen leven samen in familiegroepen (foto: Saxifraga/Mark Zekhuis)

Een van de favoriete dieren van boswachter Pauline Arends is de das. Arends is betrokken bij de Dassenwerkgroep Drenthe en houdt vooral een burcht in het Hart van Drenthe nauwgezet in de gaten.

Samen met de otter, de wezel, de hermelijn, de bunzing, de nerts en de boom- en steenmarter vormt de das de familie van de marterachtigen.

Een grote familie

De burcht die Arends volgt is al lang bewoond. "In 2002 vestigde zich daar een hele dikke das", vertelt Arends. "Vandaar dat we het ook wel de dikke dassenburcht noemen". In al die jaren is de burcht ook weleens onbewoond geweest, maar sinds 2013 zitten er elk jaar dassen in.

Op dit moment wonen er zeven dassen: vader, moeder, vier jongen en één jaarling van vorig jaar. Rond de herfst/winter kunnen de jongen al gaan verhuizen, maar dat blijkt bij deze familie nog niet het geval te zijn. Zolang er voldoende voedsel en ruimte is rondom de burcht kan de familie groeien.

De dikke dassenburcht heeft het vloeroppervlak van een gemiddelde gezinswoning. "Burchten worden van generatie op generatie doorgegeven. Als er ruimte is wordt het groter. Ik ken ook wel een burcht die zo groot is als drie gezinswoningen", legt Arends uit.

Das in Drenthe

Het ging lange tijd slecht met de das in Nederland. Uit cijfers van Das & Boom blijkt dat er in 1900 meer dan twaalfduizend dassen waren. In 1960 was dit aantal gedaald naar twaalfhonderd. Dit kwam vooral door de jacht. In 1960 stopte de overheid met het verstrekken van jachtvergunningen. Sindsdien gaat het langzaam aan beter met het beest. Tegenwoordig wonen er rond de zesduizend dassen in Nederland.

In Drenthe zijn op dit moment rond de vijfhonderd burchten. Deze zijn overigens niet allemaal bewoond. "De burchten zijn verspreid over de hele provincie. In de veenkoloniën is het nat, daar kan de das zich moeilijker vestigen omdat de burcht wel een droge plek moet zijn", vertelt Arends. "Burchten bevinden zich voornamelijk in bosjes en in de grote boswachterijen."

De das heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden. Het grootste gevaar voor de das is het verkeer. "In Drenthe worden gemiddeld honderd dassen per jaar aangereden", vertelt Arends.

Nachtdieren

Dassen zijn nachtdieren. "Overdag zie je ze niet. Rond de schemer komen ze naar buiten. Een das kan wel de hele avond bezig zijn met graven." Overigens blijven de jongen de eerste twee maanden na hun geboorte in de burcht. Jongen worden geboren in februari en komen pas in mei tevoorschijn.

Dit roofdier is een echte alleseter. "Ze eten voornamelijk insecten, maar in het voorjaar hebben ze behoefte aan pieren en in het najaar gaan ze vooral op zoek naar fruit, noten en mais. Maar ze lusten ook wel een muis", vertelt Arends.

Wil je meer weten over de dassenfamilie in het Hart van Drenthe? Kijk dan hier de uitzending van zaterdag 20 december terug.

Contact
opnemen