‘De stap naar biologisch is op grote schaal niet logisch’

  • De coloradokever doet zich te goed aan de bladeren van de aardappelplant (Rechten: RTV Drenthe)

Otto Willem Eleveld uit Hooghalen is een natuurinclusieve boer. Op zijn akkerbouwbedrijf probeert hij sinds een aantal jaar landbouw te bedrijven in een goede, gezonde balans met de natuur. Het doel is meer biodiversiteit en herstel van de vruchtbaarheid van de bodem.

Regelmatig neemt ROEG! een kijkje op zijn velden. Afgelopen voorjaar liet Eleveld zijn mengteelt zien. Monoculturen zijn gevoelig voor allerlei schimmelziektes. Daarom heeft hij veldbonen en tarwe door elkaar staan. "Het ziet er mooi uit, de veldbonen bloeien", constateert Eleveld tevreden.

Alternatief voor soja

Voor veldbonen is veel belangstelling omdat het geïmporteerde soja kan vervangen, bijvoorbeeld als onderdeel van veevoer. Soja wordt uit Zuid-Amerika gehaald waar de sojateelt veel effect heeft op de bossen in het continent. Eleveld zocht naar een alternatief, dicht bij huis geteeld en dus duurzamer.

Stikstof

De veldboon behoort tot de vlinderbloemenfamilie. Planten in die familie gaan een samenwerking aan met bepaalde bacteriën die stikstofwortelknolletjes op de plantenwortels vormen en stikstof uit de lucht binden. De plant kan die stikstof gebruiken en hoeft het niet uit de bodem te halen. "Dat moet ons ook na een volgteelt helpen om minder stikstof te gebruiken", aldus Eleveld.

Bloemen en bijen

Aan de rand van de akker staan veertien bijenkasten. "Veldboon is een bloeiend gewas dat voor de opbrengst afhankelijk is van de bloei en bestuiving. Ik heb contact met een aantal imkers die hun kasten hiernaartoe brengen. Dat is mooi voor de imker en dat is mooi voor mij omdat het gewas bestoven wordt."

Ongewenst bezoek

Mengteelt is bedoeld om de gewassen weerbaarder te maken. Maar op zijn aardappelveld ontkomt Eleveld niet aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. "Ik denk dat de stap naar biologisch op grote schaal niet logisch is. Stel dat ik met deze aardappelteelt had gekozen voor biologisch, dan had ik nu al een probleem gehad", aldus Eleveld. Op de bladeren zitten Coloradokevers. Vooral de larven van deze bladkever zijn erg vraatzuchtig en kunnen hele aardappelvelden van de bladeren ontdoen.

"Je ziet dat er niet veel over zou blijven van het gewas als ik niets zou mogen doen", vervolgt Eleveld. "Ik heb hier gespoten met Coragen, een selectief middel dat de natuurlijke vijanden van bladluizen intact laat. Als ik niet mag spuiten dan ben ik een deel van mijn gewas kwijt en dat kan ik me niet veroorloven."

Mengvorm

De grootste winst valt volgens Eleveld te behalen in de verduurzaming van de gangbare landbouw. "Ik noem dat natuurinclusief maar daar zit natuurlijk van alles tussen. Dat is de weg om minder afhankelijk van chemie te worden, een tussenvorm. Die mengteelt is heel mooi voor de biodiversiteit maar ook die akkerranden trekken veel insecten en in tweede instantie veel akkervogels. Dat is gewoon heel mooi en mijn gewasopbrengsten blijven ook op peil."

Lees ook:

Contact
opnemen