De herfst is het moment om naar heikikkers te zoeken

  • Heikikkers eten vooral kevers, spinnen, vlinders en insectenlarven (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

De herfst is het ideale moment om het voortplantingssucces van amfibieën zoals de heikikker in kaart te brengen. Je vindt deze kikker vooral in heidegebieden, hoogveen, laagveen en halfnatuurlijk grasland. Maar waarom juist in de herfst op zoek gaan?

Het tellen van de heikikker vindt normaal gesproken vooral in het voorjaar plaats, tijdens de paartijd. Maar dat levert enkele moeilijkheden op aldus Nature Today. Eigenlijk kunnen de kikkers beter in het najaar geteld worden. 

Beperkte zichtbaarheid
De heikikker komt in het grootste deel van ons land voor, maar in aantallen zijn het er maar weinig. De paartijd van deze kikker valt vroeg in het voorjaar, soms al in februari, en duurt maar kort. Tijdens de paartijd zijn de mannetjes niet zo luidruchtig. En de eitjes van de heikikker zijn moeilijk te onderscheiden van die van de bruine kikker.

Goed te zien
Al deze omstandigheden zorgen ervoor dat het moeilijk heikikkers tellen is in het voorjaar. In de herfst daarentegen springen de jonge dieren lustig rond op zoek naar voedsel voordat de winter komt. En de kikkers hebben een brede rugstreep waaraan je ze kunt herkennen. In het natuurreservaat het Naardermeer bij Naarden zijn al ruim vierhonderd exemplaren gevonden. Het merendeel hiervan waren jonge heikikkers. Ook in onze provincie worden volop heikikkers waargenomen.

Wil je zelf op zoek naar heikikkers? Kijk dan op waarneming.nl waar ze eerder gezien zijn. In die gebieden maak je een goede kans. En als je er zelf eentje ziet, kun je dat ook daar doorgeven.

Contact
opnemen