Dassen dreigen klem te komen zitten tussen zonneparken bij Hollandscheveld

Zaterdag 17 April 2021
  • Dassen dreigen klem te komen tussen zonneparken Hollandscheveld (Rechten: Saxifraga/Mark Zekhuis)

Een dassenfamilie dreigt ingeklemd te raken tussen twee zonneparken langs de A37 bij Hollandscheveld. Natuurbeschermers maken zich zorgen en proberen de aanleg tegen te houden.

Tussen Hollandscheveld en Nieuwlande wil zowel GroenLeven als Powerfield een park aanleggen. In een bosstrook tussen de akkers waar de parken verrijzen, verblijven dassen in hun burcht. "Het is een beschermde diersoort, er mag geen industrie in het leefgebied komen. Ik zie een zonnepark zeker als industriële bebouwing", zegt René Eefting, die vlakbij de burcht woont.

Eefting dient een zienswijze in tegen het plan van Powerfield om een park aan te leggen. "Hoewel ik sowieso mijn bedenkingen heb bij zo'n zonneakker, is het plan op zich goed. Ik hoop alleen dat ze de 'oostelijke arm' van het park willen schrappen." Die arm loopt langs vlak langs de burcht. "Met de plannen die er nu liggen, worden de dassen ingeklemd tussen de twee parken."

Afbeelding
Op het grasland links wil Powerfield aanleggen, aan de andere kant van de bosstrook met dassen wil GroenLeven een zonnepark (Rechten: Ruimtelijkeplannen.nl)

Meerdere reacties

De gemeente Hoogeveen is op de hoogte van de zorgen over de dassen. "Voor beide zonneparken zijn zienswijzen binnengekomen. Twee voor het zonnepark aan de Johannes Poststraat (GroenLeven-park, red.) en tot nu toe een voor het zonnepark aan de Meerboomweg-Zuid (Powerfield-park, red.)", laat een gemeentewoordvoerder weten. Daarin zijn ook zorgen geuit over lichtreflectie, geluidsoverlast en landschappelijke inpassing.

"De gemeente stelt in dit soort situaties voor dat de indiener van de zienswijze in overleg gaat met de initiatiefnemer van het zonnepark om tot een oplossing te komen. In sommige gevallen kan een kleine aanpassing van de inrichting al veel betekenen en daarmee de zorgen wegnemen."

Voor het park van Meerboomweg-Zuid moet het gesprek nog plaatsvinden, zegt de gemeente. Het gesprek met GroenLeven is inmiddels wel geweest. "Omdat de vergunningverleningsprocedure nog niet is afgerond, kunnen we hier nu nog niets over meedelen."

GroenLeven

GroenLeven zegt op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van de dassenburcht in het bos, maar dat is niet in het 'plangebied' waar het bedrijf de zonneweide wil plaatsen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zijn er mogelijkheden geweest om mee te denken over de uitwerking van de plannen en de terreininrichting. In het plan is daarom rekening gehouden met de natuurwaarden. "Zo wordt er bijvoorbeeld een bos aangeplant en is het zonnepark als foerageergebied toegankelijk."

Powerfield gaf geen reactie op vragen over de dassen. Volgens GroenLeven hebben de bedrijven onderling wel contact over het gebied. "De beide projecten zijn in een landschappelijke samenhang ontworpen", stelt de GroenLeven-woordvoerder. "De aanleg van natuurvriendelijke oevers en kruidenrijk en bloemrijk grasland kan de leefomgeving van de das verbeteren en dit is doorgevoerd in hun inrichtingsplan."

Lees ook:

Door: Roy Schutte

Contact
opnemen