Damherten onderhouden de heide

  • Een damhert knaagt onder meer aan jonge boompjes (Rechten: Saxifraga/Jan van der Straaten)

Damherten lopen geregeld door Drenthe. Ze komen uit Friesland, daar leven vlak over de grens tientallen damherten.

Friesland heeft nu vier grote populaties damherten. In het Lauwersmeer, bij Dokkum, in de omgeving van Oranjewoud-Katlijk en bij Elsloo, vlakbij het Drents-Friese Wold.

"De schattingen lopen wat uiteen, maar in het hele gebied van Oranjewoud-Ketliker lopen tussen de honderd en tweehonderd dieren", zegt Michel Krol, beheerder van Ketliker Skar.

De damherten zijn ooit ontsnapt uit een particulier dierenpark, maar ze redden zich uitstekend in het wild. En ze hebben een gunstige invloed op het gebied. "Waar in verhouding de damherten heel veel lopen, daar is de hele ondergroei weg, het braamstruweel is weg, dus je krijgt een heel ander type bos", aldus Krol.

'Heide wordt geschoren'

Ook op de heide laten ze zich gelden. "Die heide wordt gewoon geschoren. Het is net of er iemand met een buxus-schaar overheen is geweest." Volgens Krol is het effect van het continue graaswerk van de damherten niet met machines te realiseren. "Ze onderhouden gewoon de heide. De heide heeft erg de neiging om te bebossen omdat er veel te veel stikstof in valt. Bovendien hebben we ook nog eens hele droge zomers, dat helpt ook niet mee. Wat de damherten doen is continu de jonge opslag van boompjes aanvreten. Ze zorgen ervoor dat pijpestrootje en bochtige smele niet dominant worden. Ook zorgen ze ervoor dat er open plekjes zijn, zodat andere soorten zich op de heide kunnen handhaven of vestigen."

Te veel damherten

De provincie Friesland vindt dat er langzamerhand te veel damherten komen en werkt aan een beheersplan. Doel is om aanrijdingen te voorkomen, bij voorkeur met hekken maar eventueel ook met afschot. Friesland wil in ieder geval een groep damherten behouden.

Krol: "Voor ons als heidebeheerders is het fantastisch, maar de mensen in de dorpen met een mooi tuintje vinden het af en toe minder gezellig dat een groep damherten hun levenswerk komt beschadigen. Dus je hebt voor- en tegenstanders van damherten in het gebied."

Contact
opnemen