Bewijs: de aardbeivlinder is terug in Hart van Drenthe

  • Donkerbruin met witte vlakjes, de aardbeivlinder is onopvallend (foto: Pauline Arends)

De aardbeivlinder is terug in natuurgebied Hart van Drenthe. Na de waarneming van een enkel vlindertje, zag boswachter Pauline Arends er gisteren een parend koppeltje. Opmerkelijk, want deze soort is zeer zeldzaam en neemt landelijk in aantal af.

De aardbeivlinder staat op de rode lijst en is beschermd. Er zijn nog een paar groepen aardbeivlinders in Nederlandse natuurgebieden, onder andere in het Bargerveen. Hoewel de aardbeivlinder landelijk afneemt, lijkt de populatie in Drenthe stabiel te zijn. 

Lees meer: Parende aardbeivlinders: 'Nog nooit gezien, fantastisch!'

Honkvast
De waarneming in Hart van Drenthe is ook bijzonder omdat aardbeivlinders maar zelden nieuwe gebieden verkennen. Ze zijn honkvast. De Vlinderstichting meldt dat het leefgebied van de aardbeivlinders (schrale graslanden) in grote delen is verdwijnen door ontginning en ontwatering. In Drenthe hebben we nog relatief veel van deze gebieden.

Op onderzoek uit
Boswachter Pauline Arends van Staatsbosbeheer was gisteren samen met Stefan Pronk van de Vlinderwerkgroep Drenthe op onderzoek uitgegaan. Dit naar aanleiding van de eerste waarneming begin deze week. Ze zagen er vier en zelfs een parend koppeltje.

Contact
opnemen