2022 is het Jaar van de Merel

Zaterdag 01 Januari 2022
  • "Het merelvrouwtje is donkerbruin van kleur (Rechten: Valentin Hintikka via Pixabay)"]

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland roepen 2022 uit tot het Jaar van de Merel. Daarmee vragen ze extra aandacht voor deze bekende tuinvogel. En dat kan de merel wel gebruiken.

Het is de meest voorkomende soort van ons land en waarschijnlijk ook de bekendste. Het mannetje is herkenbaar aan een zwart verendek en gele of oranje snavel. Het vrouwtje is donkerbruin van kleur met een iets lichtere borst. Vanaf januari, februari is de voorjaarszang van het mannetje te horen.

Achteruitgang

De merel lijkt in grote getalen aanwezig in onze achtertuinen maar de soort heeft de laatste jaren behoorlijk te lijden gehad van het Usutu-virus. Veel merels overleven een besmetting met dit virus dat sinds 2016 in ons land aanwezig is niet. Een derde van de merelpopulatie is verdwenen volgens de Vogelbescherming.

Maar ook voordat dit virus een neergang in het aantal merels veroorzaakte, ging het al niet goed met de zangvogel. Vooral in bebouwd gebied en in de bossen op de zandgronden. Waar dit aan ligt, is onbekend. Een van de redenen om 2022 uit te roepen tot het jaar van de merel is de hoop dat met de extra aandacht ook meer bekend zal worden over deze vogel en die mysterieuze achteruitgang.

Onderzoek

Om meer te weten te komen, is onderzoek nodig en daar kan iedereen bij helpen. De gegevens die Sovon de afgelopen jaren verzameld heeft, suggereren dat de merel zich steeds minder voortplant. Maar er zijn meer gegevens nodig om hier iets over te kunnen zeggen. Daarom vraagt Sovon om zoveel mogelijk merelnesten in kaart te brengen en de gegevens door te geven. Zo kan achterhaald worden hoeveel succesvolle nesten er zijn en hoeveel jongen uitvliegen. Bezoek deze pagina om te lezen hoe je kunt bijdragen.

 

Lees ook:

 

Contact
opnemen