Sovon zoekt tellers voor de huiszwaluw. Aanmelden bij Sovon.nl

Gevraagd door WeidevogelsGasteren op 15 maart om 17:18 uur

In het jaar van de Huiszwaluw wil Sovon(RUG) meer gewaar worden over deze vogel. Met name de aantallen en jonggeborenen , broedplaatsen . Tellers kunnen zich melden bij Sovon.nl

Geschreven door WeidevogelsGasteren
op 15 maart om 17:18 uur

Contact
opnemen