Boswachter Bertil Zoer van Het Drentse Landschap

  • Boswachter Bertil Zoer (Rechten: RTV Drenthe/Marike Goossens)

“Ik zat altijd op mijn kop in de sloot en ik had potten met kikkervisjes op mijn kamer staan.” Bertil groeit op in Assen en houdt als kind al van de natuur, van reptielen en amfibieën in het bijzonder.

Deze fascinatie voor natuur en landschap is de groene draad in zijn leven. In Groningen volgt hij de lerarenopleiding biologie en aardrijkskunde. Maar voor de klas staan, daar komt het niet van. “Na mijn studie was ik op zoek naar een plek om mijn vervangende dienstplicht te vervullen. Zo kwam ik bij Het Drentse Landschap terecht.”

Bertil is ecoloog. “Ik controleer hoe het in onze natuurgebieden gaat met de planten en dieren die er leven. En ik schrijf mee aan de plannen waarin we aangeven wat we de komende tijd gaan doen.”

Natuurbeheer
“Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de manier waarop we bijsturen. Vroeger dachten we dat veel maaien en plaggen goed was voor de heide. Onderzoek laat zien dat dat vaak helemaal niet zo is, en dat het soms ook slecht uitpakt voor de planten en dieren die er leven.”

Voedselrijke en voedselarme natuur
Een groot deel van de natuurgebieden van Het Drentse Landschap bestaat uit ‘natte natuur’ zoals de moerasgebieden langs de Hunze. “De otter, de bever en allerlei moerasvogels komen terug. Dat is een teken dat het goed gaat met de natte, voedselrijke natuur in Drenthe.”

Maar met de voedselarme natuur, zoals de heidevelden, gaat het een stuk minder. “We staan op het punt om karakteristieke Drentse soorten zoals de wolverlei, het rozenkransje en de kleine schorseneer te verliezen. Dit komt door milieuproblemen die natuurbeheerders niet in hun eentje kunnen voorkomen. Daarom is voorlichting van belang.”

Interesse en respect
Interesse en respect voor de natuur zijn volgens Bertil ontzettend belangrijk. “Daarom is er ook zoveel te doen, we willen mensen en vooral jongeren betrekken bij de natuur."

Bertil hoopt dat de Drentse natuur blijft zoals hij is. “De prachtige landschappen en de afwisseling. Ik hoop dat de generaties na ons daar ook nog van kunnen genieten.”

Contact
opnemen