Het effect van stikstof op de Drentse natuur

  • Te veel stikstof vormt een bedreiging voor het gentiaanblauwtje. (Foto: Saxifraga/Rudmer Zwerver)

Er is te veel stikstof in Nederland, dat is niet goed voor de natuur. Wat betekent stikstof precies voor de natuur, en waarom is een overdaad ervan zo schadelijk?

Natuurmonumenten gaf eerder dit jaar aan dat de stikstofuitstoot de grootste bedreiging voor de natuur en de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies in Nederland is. Ook andere (natuur)organisaties maken zich zorgen. In Drenthe wordt namelijk in bijna alle Natura 2000-gebieden de norm voor stikstofdepositie overschreden. Het betekent dat er meer stikstof in de natuurgebieden terechtkomt dan goed en toegestaan is. Die grote hoeveelheid stikstof wordt uitgestoten door verkeer, industrie en landbouw.

Verrijking van de bodem
Stikstof is een probleem voor de natuur omdat het de bodem rijk maakt. Als het via lucht of water een natuurgebied bereikt verandert het daar de vruchtbaarheid van de bodem. Er zijn planten die hier erg goed op groeien, denk aan de bramen en brandnetels. Doordat deze en andere planten een extra stimulans krijgen gaan ze woekeren. Ze verdringen de planten die goed groeien op voedselarme grond, dat zijn vaak de zeldzame planten.

Risico voor insecten, dieren en planten
Zo wordt door verrijking van de bodem de diversiteit aan planten minder. En dat niet alleen: de insecten en dieren die afhankelijk zijn van de verdrongen planten verdwijnen ook. Conclusie: de biodiversiteit wordt minder. Concrete voorbeelden zijn de vlindersoort het gentiaanblauwtje en de levendbarende hagedis die in Drenthe risico lopen, zo meldt de Natuur en Milieufederatie Drenthe

In de heidespecial van ROEG! vertelt boswachter Daan Vreugdenhil van Natuurmonumenten meer over de Drentse heide en stikstof. 

Contact
opnemen